Kennismaking

De Stichting Informatiebeveiliging Gezondheidszorg (IBGZ) zet zich in voor het bevorderen van een betere bescherming van patiëntgegevens in de eerstelijnsgezondheidszorg. Met goed beschermde patiëntgegevens kunnen huisartsen en andere zorgverleners betere zorg geven, groeit de veiligheid van de patiënt en, niet onbelangrijk, loopt de zorgpraktijk minder risico op problemen en boetes.

Patiëntgegevens zijn vertrouwelijk. Daarom  is bescherming hiervan belangrijk. Maar niet per sé ingewikkeld. Het kan al met een simpel rondje koffiedrinken met collega’s. Ter plekke worden de dingen besproken die beter moeten: ‘De kast met dossiers stond vanochtend open’ of ‘De papieren in de printer moeten nog in het dossier worden opgeborgen.’ ‘Het memo-briefje met je wachtwoord ligt open en bloot op je bureau.’ Zo houden collega’s elkaar ‘scherp’ want patiëntveiligheid zit eerst en vooral in bewust omgaan met dingen en elkaar aanspreken op dat wat beter kan.    

 

Raad van Advies

De Raad van Advies van Stichting IBGZ bestaat uit zeven professionals uit de gezondheidszorg. De raad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en adviseert over beleid en activiteiten van de stichting. Alle leden zijn onbezoldigd.

 

  • Ir. Johan G. Beun (BBB)
  • Drs. Paul Heuberger, huisarts (N.P.)
  • Drs. Jaap van der Kamp (CISSP)
  • Drs. Adriaan Mol, huisarts (N.P.)
  • Jacqueline Nijenhuis, bestuurder
  • Prof. dr. Herman Pieterse (BBB)
  • Dr. Martin Smits (universitair hoofddocent informatiemanagement Tilburg University)

Vrienden van stichting IBGZ

Intro: Vrienden van de stichting IBGZ ontvangen nieuws, documentatie en praktische checklists voor de eigen zorgpraktijk.

Lees meer-tekst:

Stichting IBGZ is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en kan de hulp van zijn Vrienden goed gebruiken.

Vrienden van Stichting IBGZ ontvangen nieuws, documentatie en praktische checklists voor de eigen zorgpraktijk.

U kunt Vriend worden voor € 50 euro per jaar. Na aanmelding krijgt u toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website. Hier staat extra informatie over Stichting IBGZ, presentaties en checklists informatiebeveiliging die te gebruiken zijn in de zorgpraktijk. Tevens ontvangt u jaarlijks de nieuwsbrief en incidenteel een informatieve e-mail.

Registeren als Vriend (link)