Kennismaking


Stichting IBGZ zet zich in voor betere bescherming van patiëntgegevens in de eerstelijnsgezondheidszorg. En dat begint met koffiedrinken!


Activiteiten

Stichting IBGZ geeft de training Informatiebeveiliging aan eerstelijnszorgverleners en doet onderzoek naar informatiebeveiliging in de gezondheidszorg.

Partners

Stichting IBGZ werkt samen met partners uit de zorgpraktijk.

Raad van advies

De Raad van Advies bestaat uit zeven deskundigen die hun sporen op het gebied van de kwaliteit van de zorg ruimschoots hebben verdiend.

Stichting IBGZ, een korte kennismaking

De Stichting Informatiebeveiliging Gezondheidszorg (IBGZ) zet zich in voor het bevorderen van een betere bescherming van patiëntgegevens in de eerstelijnsgezondheidszorg, wat leidt tot een hogere bedrijfszekerheid van zorgverleners, verbetering van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van verleende zorg.

Raad van advies

Voor haar werkzaamheden wordt stichting IBGZ geadviseerd door een raad van advies. Momenteel bestaat de raad van advies uit: Ir. Johan G. Beun, Drs. Paul Heuberger, huisarts (N.P.), Drs. Jaap van der Kamp CISSP, Drs. Adriaan Mol, huisarts (N.P.), Mevrouw Jacqueline Nijenhuis, Prof. Dr. Herman Pieterse, Dr. Martin Smits

Financiering

De financiering bestaat uit:
1-gelden voor trainingen en coaching
2-sponsors zonder invloed op inhoudelijke zaken
3-bijdragen van Vrienden